Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0989.668.420
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Cẩm Thạch

Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
mncamthachcx@gmail.com